Om missbruk,

rädslor och vår

längtan efter

sammanhang

och bekräftelse.